Heartconnection

Een behandeling waarin vele aspecten samenkomen is Heartconnection. Dit is de methode bij uitstek die de relatie onderzoekt die jij met jouw omgeving hebt: familie, relaties, vrienden, collega’s. Het draait om de verbinding (of het gebrek daaraan) vanuit je hart met de buitenwereld.
Elke klacht of aandoening vertelt een verhaal: jouw verhaal. Meestal ontstaat het door een conflict. De emotie die bij dit conflict hoort wordt opgeslagen in het onderbewustzijn. Als je deze negatieve emotie niet kunt verwerken, dan kan dit zich uiteindelijk uiten in ziekte.

Die emotie gaan we opsporen vanuit je persoonlijke verhaal, en vaak in combinatie met de familiegeschiedenis. Wat was eerste moment van conflict? Wil je inzicht krijgen in wat jouw lichamelijke klacht jou vertelt, is lastig maar mogelijk. Door aan het onderbewustzijn te werken, buig je ziekte om naar herstel en gezondheid.

‘De psychologische conflicten van de ouders worden biologische conflicten van het kind.’

Familiedynamiek

Alles wat jouw voorouders niet hebben verwerkt wordt doorgegeven aan de volgende generatie. Dit gegeven maakt dat de familiedynamiek een belangrijke rol speelt in het geheel van Heartconnection. Door een verband te leggen in gebeurtenissen door de generaties heen worden levenspatronen zichtbaar en zijn ze makkelijker te begrijpen. En kun je naar deze inzichten handelen om patronen te doorbreken.

Is het bijvoorbeeld moeilijk om een beslissing te nemen zowel in je werk of privé?
Hoe is jouw geboorte verlopen?
Is er de beslissing genomen voor jou bv een keizersnede of zijn de weeën opgewekt?
Is de keuze om geboren te worden dus jou ontnomen?

‘Zonder oordeel en vol vertrouwen begon ik het proces, wat resulteerde in de verandering.’

Casus van een beenwond

Foto voor en na van een beenwond

Deze man bleek eczeem aan zijn been te hebben wat plotseling opgekomen was. Het begon rustig, maar het werd steeds heftiger: het jeukte enorm en door het veel krabben raakte het open en voelde erg pijnlijk. De vraag aan hem was: wat is er afgelopen week gebeurd?!
Vanuit de Heartconnection-methodiek gingen we na welke gebeurtenissen opvallend waren, welke conflicten zich afgespeeld hadden. Wat was het geval? Op het werk had de man onenigheid gehad met een leverancier, deze had hem valselijk beschuldigd van diefstal.
Zo’n beschuldiging is een bezoedelingsconflict, en de plek van de klacht, het scheenbeen, staat voor “wegschoppen”. Dat was precies het gevoel wat de man in deze situatie doormaakte, hij had de leverancier wel weg willen schoppen. De emotionele pijn hierachter, “the painful moment”, hebben we voor hem behandeld door de man zich ermee te verbinden, zich te versmelten en het los te laten. Binnen een paar dagen trok de eczeem en beenwond weg, de jeuk nam af, de wond heelde, de huid zag er weer gaaf uit.

Zo zie je maar hoe belangrijk het is om goed naar je lichaam en je gevoel te luisteren, want het vertelt ons zoveel meer dan we in eerste instantie kunnen vermoeden. Wát voel je, en wáár voel je het?

Verinnerlijken

Door het heft in eigen handen te nemen, en te beseffen dat anderen slechts acteurs zijn in jouw leven, herpak je de autonomie in en van jouw leven. Je maakt jezelf als het ware sterker door de tegenkracht van de ander te gebruiken.

Het motto ‘Verbeter de wereld begin bij jezelf’ was nog nooit zo waar, immers: door jezelf te veranderen verander je de anderen, en sta je zelf aan de basis van een nieuwe, geheelde generatie.

Inzicht krijgen en omarmen van het gevoel staat centraal bij het helen van oud zeer. Door liefdevolle aandacht te geven aan de klachtplek en het proces te omarmen buig je ziekte om naar gezondheid. Jaap begeleidt je bij het doormaken van dit vaak intensieve proces en je krachtig zelf te herontdekken.

‘Jij bent een tolk die de klacht van mijn lichaam vertaalt.’

Werkwijze

Om duidelijk te krijgen waar de oorzaak van je klacht zit, maken we een tijdlijn van belangrijke gebeurtenissen in je leven. Niet alleen van je geboorte tot nu toe, maar ook van gebeurtenissen uit het leven van ouders en grootouders. Want wat niet opgelost wordt in een mensenleven, wordt doorgegeven aan een volgende generatie.

We kijken naar een herhaling van gebeurtenissen, en we duiden de blootgelegde patronen. Is er een parallel met je huidige situatie? Wat doet het met je, wat voor gevoel krijg je daarbij?

Vaak is het probleem al in de eerste sessie te duiden, en kan al verschuivingen je gevoelsleven geven. Vervolgsessies kunnen zinvol zijn om diepere lagen aan te boren. Al pratend blijkt het ui-effect te gelden: als er een laagje verwijderd heeft kunnen worden, kunnen er andere relevante emoties aan de oppervlakte komen.

Als we achter de trigger komen, ga je ermee aan de slag om het te “doorleven”, zodat de klacht vermindert of zelfs helemaal verdwijnt. De emotie is geneutraliseerd, de herinnering blijft, maar de belastende factor is opgelost.

Foto van een lachende moeder die haar kinderen in bed stopt

Indicaties

Heartconnection is bij een zeer uiteenlopend scala in te zetten, letterlijk van A tot Z:

  • Klachten aan het bewegingsapparaat, zoals rugpijn, kniepijn, verzwikte enkel, frozen shoulder, scoliose, hielspoor, etc.
  • Mentale klachten, als een vol hoofd, concentratiestoornissen, geheugenproblemen, etc.
  • Spijsverteringsklachten, als IBD (prikkelbaredarmsyndroom), ziekte van Crohn, obstipatie, brandend maagzuur en oprispingen, etc.
  • Hormonale problemen, als
    • Menstruatieproblemen (bij uitblijvende menstruatie denk bv. aan een scheidingsconflict), PMS, endometriose, etc.
    • Overgangsklachten
    • Onvruchtbaarheid

‘Wat niet opgelost wordt in een mensenleven, wordt doorgegeven aan een volgende generatie.’